top of page
Business Partners at Work

Priset för en förstudie är 1200 kr/h men det går även att ge ett fast pris. 

FÖRSTUDIE

Under förstudien tar vi fram underlag inför eventuella framtida satsningar, där vi i nära samtal med dig som kund skapar oss en bild av företaget och det område som du är intresserad av att förbättra. Vi kan även inkludera pilotstudier där vi genomför tester av framtida blockchain-implementeringar, om ett möjligt use-case identifierats. Under samrådstiden önskar vi att få synpunkter på innehållet för att kunna leverera en så bra tjänst som möjligt. Om, under förstudiens gång, blockchain anses vara ej lämplig för ditt företag avbryter vi förstudien i samråd med dig som kund, för att du inte ska betala i onödan. Det som vi, efter överrenskommelse, kan leverera efter förstudien är:

  • Skriftligt underlag där blockchains möjligheter för ditt företag specificeras i detalj

  • Förslag på fortsättning och ev. initiering av pilotstudie

  • Annat underlag efter ditt önskemål

Förstudie
Image by Launchpresso

Priset för en teknikrapport är från

10 000 kr och uppåt beroende på önskad omfattning. 

TEKNIKRAPPORT

I en teknikrapport presenteras generella förslag för en framtida utveckling av er verksamhet genom tillämpning av blockchain, utan att gå in på detaljer kring ditt företag och specifika problem. Vi går igenom de potentiella användningsområden inom din bransch och tydliggör även möjligheter och hinder. Vi gör en analys av blockchain och hur den redan används inom din bransch av eventuella konkurrenter.

 

En presentation och sammanställning på 15-20 sidor kommer att ge er en fördjupad förståelse för att, med hjälp av blockchain, ligga i framkant under digitaliseringen.  Innehållet ska främst ge inspiration och vägledning för det pågående arbetet och planeringen framåt.

Teknikrapport
Online Tutoring

Kontakta oss för prisförslag. Priset beror på om det ska vara skräddarsydd utbildning samt i vilken vilken omfattning som efterfrågas.

UTBILDNING

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar som kan rikta sig till bl.a. chefer, projektledare, utvecklare och studenter som har insett potentialen med blockchain eller bara vill veta mer. Just nu är det en av de mest eftertraktade kompetenserna på marknaden och den näst snabbast växande jobbmarkanden. Se till att ta första steget för att verifiera din verksamhets digitaliseringsstrategi.

  • Grundläggande blockchainkunskap

  • Blockchain for business

  • Ethereumkurs för utvecklare

  • Hyperledgerkurs för utvecklare

Utbildning
bottom of page