top of page

TA DITT FÖRETAG 
TILL NÄSTA NIVÅ MED BLOCKCHAIN

UPPTÄCK HUR BLOCKCHAIN KAN TRANSFORMERA DITT FÖRETAG

Med tillämpning av blockchain får man säkrare transaktioner, skapar effektivare arbetsflöden samt möjliggör utveckling av helt nya tjänster och produkter. Blockchain-tekniken anses av många vara den potentiellt mest transformativa tekniska innovationen sedan uppkomsten av internet.

Effektivare arbetsflöde med färre mellanhänder

Automatisering av processer eliminerar onödiga mellan-händer och arbete eftersom att många enklare arbetsprocesser sköts av systemet själv.  Alla aktiviteter i projekt sparas alltid automatiskt, kronologiskt och all data är manipuleringssäker, vilket minskar risken för konflikt.

Överblick av materialflöden genom ditt företag

Eftersom det är omöjligt att få dubbletter i blockkedjan kan inga enstaka artiklar existera på mer än en plats samtidigt. På liknande sätt fast omvänt är alla artiklar som loggas i lagerhanterings-systemet synliga från båda håll i distributionssystemet, vilket eliminerar riskerna för att de försvinner i distributionskedjan.

Säker data med stark kryptering

Avsaknaden av en central server i kombination med kryptering och decentraliserad lagring gör det omöjligt att hacka nätverket från en central punkt. Blockkedjor gör på så sätt att data blir svårare att komma åt för att  manipulera, man får säkrare transaktioner och gör processer snabbare och mer effektiva.

Tjänster
URVAL AV TJÄNSTER
Tax Income Reports

FÖRSTUDIE

Djupgående analys av möjligheterna med blockchain i ditt företag, där pilotstudier med tester av framtida blockchainimplementeringar kan inkluderas vid önskemål.

Image by Launchpresso

TEKNIKRAPPORT

Det snabbaste och billigaste alternativet om du vill hålla dig uppdaterad om den senaste blockchain-tekniken och få idéer om möjliga tillämpningar av blockchain i ditt företag.

Online Tutoring

UTBILDNING

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar som riktar sig till alla som är intresserad av att veta mer om blockchain.

Mör Origin Group

Möt Origin Group

Vilka är vi?

Origin group AB är ett bolag som startades 2020 i Umeå med målet att hjälpa företag att inse och utvärdera möjligheterna med blockchain inom deras verksamhet. Vi är övertygade om att blockchain kommer finnas överallt i framtiden och vill med vår kunskap hjälpa företag att ligga i framkant av utvecklingen och fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Vi är en grupp erfarna ingenjörer med olika kunskaper och erfarenheter som insett möjligheterna med blockchain inom nästan alla områden och branscher. Vi hoppas att du är redo att utmana gamla vanor och vågar satsa på en enklare, effektivare och bättre framtid!

Vad är blockchain?

Blockchain är en digital teknik som för all tid förändrade världen när den dök upp 2008. Det är i grunden ett sätt att hantera och lagra information där all information länkas ihop och kan därför inte ändras eller tas bort, samt att informationen inte ägs av någon, utan alla äger originalet. Man brukar säga att informationen är transparent, decentraliserad och oföränderlig. I praktiken går det dock att anpassa dessa egenskaper utefter användningsområde. Den första implementeringen av blockchain var Bitcoin, en digital valuta. Det är dock enbart ett användningsområde för tekniken, som kan användas på mängder av olika sätt. Tekniken har varit omogen för att till fullo kunna användas på andra sätt, det har delvis varit kapacitetsproblem, men de senaste åren har tekniken utvecklats och mängder av tidigare problem och hinder är nu helt eller delvis borta. Mängder av stora företag som t.ex. Google, Volvo, Unilever o.s.v. har fått upp ögonen för tekniken och börjat testa och utvärdera den i sin verksamhet. Vill du veta vad blockchain kan göra för ditt företag, tveka inte att kontakta oss!

Vad kan blockchain användas till?

Ett stort användningsområde för blockchain är track and trace och supply chain management. Blockchain betraktas som den bästa tekniken för att t.ex. ursprungsspåra produkter och räkna ut en vara eller produkts koldioxidavtryck. Med hjälp av t.ex. QR, barcodes eller RFID loggas produkten i ett digitalt system där alla, inklusive slutanvändaren, med säkerhet kan lita på att informationen stämmer och att ingen ändrat eller tagit bort information. Detta skapar ett trovärdigt system där alla gynnas, i dagligvarubranschen kan det t.ex. vara bonden ända till till slutkonsumenten. Frågor som t.ex; vilka vägar har produkten tagit? Vem har odlat paprikan jag äter?  All information blir lättillgänglig och som enkelt och snabbt kan tas fram av konsumenter och av företagen som ingår i produktkedjan. Men detta är bara ett exempel där blockchain-teknik skapat nya möjligheter och hittat lösningar på gamla problem.

Andra användningsområden kan t.ex. också vara ekonomiska system, effektiviserade arbetssätt, automation, eliminering av mellanhänder, decentraliserad information i offentlig sektor, självägda och lättillgängliga sjukjournaler, eller överallt där transparens, säkerhet, effektivitet, samarbete, decentralisering, dataspårning o.s.v. är önskade mål och effekter. 

Kontakta oss
Intresserad? Tveka inte att kontakta oss, första konsultationen á 30 min är kostnadsfri!
bottom of page